SúčasnosťV súčasnosti pracuje v našej spoločnosti približne 60 zamestnancov. Ich počet sa mení podľa objemu výroby. Preto ak je výroba naplno vyťažená, môžeme dať pracovnú príležitosť novým zamestnancom, čím podporíme zamestnanosť a ekonomiku na Liptove.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V Liptovskom Mikuláši na Družstevnej ulici sa nachádza náš výrobný závod. Tu prebieha celý výrobný proces od nákupu surovín až po expedíciu. O administratívne fungovanie závodu v Liptovskom Mikuláši sa starajú 6 zamestnanci a jeden má na starosti technické zariadenia v závode. Ostatní pracovníci sú zamestnanci skladu a samotnej výroby. Každá smena tvorí dokonalý tím a každý pracovník má svoje presné zaradenie. Dokonalou súhrou všetkých členov tímu vieme docieliť tú najvyššiu kvalitu našich výrobkov.

Rovnako dôležitá je aj kontrola vstupných surovín, ktorá prebieha pod prísnym dohľadom našich dvoch laborantiek. Nové vybavenie vlastného laboratória nám umožňuje v krátkom časte posúdiť kvalitu dodaných surovín a v prípade zisteného nedostatku dovezenú surovinu na opätku vrátiť dodávateľovi.

V neposlednom rade sú dôležití pracovníci skladu a samotné vedenie závodu - Renáta Múčková, bez ktorého by výroba neprebiehala tak hladko.

BRATISLAVA

Dôležitým článkom je aj tím v Bratislave. Hlavný stan našej spoločnosti tvorí office v hlavnom meste, kde sídli aj vedenie spoločnosti, naša konateľka Mag. Martina Kalmanová. Pod jej vedením tu pracuje obchodné a marketingové oddelenie, ekonomický úsek a súčasťou je aj oddelenie logistiky, ktoré prijíma všetky objednávky od našich spokojných zákazníkov.

Obchodný tím spoločnosti je zložený zo štyroch obchodných manažérov, ktorí zastrešujú zákazníkov vo všetkých kútoch Slovenska.


História


Spoločnosť SNICO, s. r. o. bola založená v roku 2004 a hoci je relatívne mladou spoločnosťou, jej výrobné korene siahajú až k prvej manufaktúre podnikareľa Armína Štarka z roku 1867.

1953 - Liptovské liehovary a konzervárne so sídlom v Liptovskom Mikuláši začali podľa tradície potravinárskej výroby na Liptove v roku 1953 vyrábať horčicu vo svojom závode v Žiline.

1960 - V tomto roku vznikol spojením viacerých potravinárskych závodov v Liptovskom Mikuláši podnik Stredoslovenské konzervárne a liehovary, n. p. kam sa v roku 1961 presťahovala aj výroba horčice.

1961 - Dňa 1. mája v roku 1961 sa na ulici M. Pišúta v Liptovskom Mikuláši začala výroba tradičnej plnotučnej a kremžskej horčice, ktorá sa výrábala v 70g hliníkových tubách, v 80g plastových kelímkoch a v 200g sklennom pohári, takzvanej "ruskej Zuzana" a tento pohár sme ľudovo nazývali "horčičák". Na "horčičáku" bolo prvý krát použité zatláčacie viečko, ktoré používame dodnes.

1992 - Bol obdobím prvého experimentovania a vznikli nové receptúry na horčicu s kôprom, kari korením a estragónovú horčicu. Prvé ochutené horčice boli plnené do 200g skla.

1994 - Výroba horčice bola presťahovaná do nových priestorov na Ul. 1. mája 113. V tom čase sa stále vyrábala len klasická plnotučná a kremžská horčica no už v nových sklenených pohároch FACETA 200g, 350g, 3500g tak ako ich poznáme dnes a naviac aj v plastovom 180g kelímku. Novinkou bolo zavedenie nových receptúr bez konzervačných látok a umelých farbív, či chemických prísad . Liptovsko-Mikulášsky závod bol ako prvý v rámci bývalej ČSFR, ktorý vyrábal bez chemických prísad a doplnkových látok. Obrázok FACETA...

V tomto roku získala kolekcia ochutených horčíc v 200g balení ocenenie "ZLATÝ KOSÁK" na Agrokomplexe 94 v Nitre. Išlo o druhy ochutených 200g horčíc: horčica s kôprom, s kari korením a estragónová.

Rovnako tak klasická plnotučná horčica vo všetkých baleniach získala ocenenie "Zlatá Medaila SLOVAK GOLD"

1995 - V priestorochvýrobnej divízie 2 na Ul. 1. mája 113 začala výroba kečupu. Vyrábal sa len kečup jemný 250g,340g, 3700g a pikantný 250g a 340g. Išlo o sklenené fľaše, ktoré sa zachovali dodnes.

1996 - Klasická plnotučná horčica sa v roku 1996 prezentovala v novom plastovom obale 470g. Vznikli aj nové druhy ochutenej horčice a rodinu rozšírili horčice: feferónová, chrenová, francúzska ( ktoré sú obľúbené až dodnes ) a papriková, ktorá sa po piatich rokoch prestala vyrábať.

1997 - Horčica plnotučná a kremžská sa začala plniť do nových sklenných obalov 290g. Foto sinkus..

V uvedenom roku nastala veľká zmena a od klasickej St. Nicolaus horčice bola odvodená nová značka pre horčicu - značka SNICO. Odvtedy značka SNICO sprevádza nový rad horčíc v 180g skle - SNICO horčica plnotučná, kremžská, francúzska, feferónová, s chrenom a s paprikou.

Kečup jemný za začal plniť do plastového obalu 490g a jemný a pikantný do skla 280g. V tomto roku vznikli aj nové druhy kečupu a to pizza a mexico. Značka SNICO sa začala používať aj na rad kečupov a to jemný, pikantný a pizza.

1998 - Kečup pizza v skle získal ocenenie "Zlatá Medaila SLOVAK GOLD"

1999 - Horčica plnotučná v 290g sklennom balení získala ocenenie"Zlatá Medaila SLOVAK GOLD" foto tradičná 290g...

2000 - Bola zahájená výroba kečupov radu SNICO 250g a 340g so sleeve fóliou zabezpečujúcou originalitnosť balenia

2001 - Rok 2001 bol prevratom v používaní plastových obalov. Tento trend sa rýchlo rozšíril a už sa aj SNICO horčica plnotučná začala plniť do plastovej fľaše v množstve 820g. Následne aj SNICO horčica kremžská bola uvedená v plastovom vedierku 1000g.

V roku 2001 sa začal vyrábať aj nový druh kečupu pod značkou TOM a to jemný a pikantný v 1400g a 480g balení v plastovej fľaši.

V rovnakom čase bola ukončená už spomínaná výroba paprikovej horčice.

2002 - Vznik novej receptúry na SNICO horčicu plnotučnú bez cukru, ktorá sa na trh uviedla v 180g a 250g sklennom balení. Plastový obal v 820g balení neminul ani SNICO horčicu kremžskú a neskôr ani SNICO horčicu feferónovú, ktorá bola najobľúbenejšia z radu ochutených horčíc a plnila sa už aj do 10 kg plastového vedra.

TOM kečup jemný sa začal plniť v množstve 900g do plastovej fľaše a vznikla receptúra na SNICO kečup jemný bez cukru 250g a výrobok prešiel aj atestom projektu "Zdravá výživa pre zdravé srdce"

2003 - Zmena balenia pre TOM kečup jemný, ktorý sa začal plniť do sklenenej fľaše v množstve 520g

2004 - V tomto roku bola zahájená výroba GAZDOVSKEJ horčice plnotučnej v plastovom kelímku 400g a vedierku 1000g. V tejto podobe sa Gazdovská horčica vyrába až dodnes. V rovnakom čase bola zrušená výroba SNICO horčice s feferónmi v 10kg balení.

Významnou udalosťou v roku 2004 bola zmena DMT (doby minimálnej trvanlivosti) z 18 na 24 mesiacov kedy sme do výroby zaradili proces pasterizácie kečupov v skle. Zákazníkom sme tak mohli ponúknuť zdravší kečup bez konzervantov. V tomto období vznikla aj nová kečupová omáčka PARADIS v skle 300g, neskôr v plaste 470g,900g, 5000g, 10kg.

22. decembra 2004 odkúpil nadnárodný koncern Develey divíziu pochutín od spoločnosti St. Nicolaus.

2005 - začína nová spoločnosť používať názov SNICO, s. r. o. a horčica vyrábaná v Liptovskom Mikuláši začala novú éru. Filozofiou majiteľov koncernu Develey, pod ktorý patrí množstvo závodov na výrobu pochutín po celej Európe, je v čo najväčšej miere zachovať regionalitu a typickú chuť pochutín, predovšetkým horčice tak, aby tradičná chuť zostala nezmenená. To znamená, že výrobným cieľom bolo zachovať všetky pôvodné receptúry a technologické postupy tak, aby chuť a ostatné senzorické vlastnosti zostali zachované. Vďaka účasti v tak veľkom a renomovanom koncerne ako je Develey Feinkost GmbH sa vo výrobe SNICO skvalitnili niektoré výrobné postupy ako napríklad kontrola surovín a pod.

V roku 2005 sme otvorili nový office v Bratislave na Rybničnej 40, kde sídlime až dodnes.

Následne sme zahájili výrobu kečupov pod značkou PARADIS a to v sklenenej fľaši 300g. Vznikli dve príchute jemný a pikantný.

2006 - Zrušenie výroby SNICO horčice plnotučnej s náhradným sladidlom 290g. Taktiež sme zmenili DMT horčíc zo 6 na 7 mesiacov pri všetkých druhoch a baleniach.

2007 - V tejto dobe vzniklo veľa nových druhov horčíc. Ochudený rad 180g horčíc sme rozšírili o SNICO horčicu provensálsku, s cesnakom a jemne korenenú. Rovnako tak sme pripravili prvú súťaž pre našich koncových spotrebiteľov - GRILLMANIA kde pribudli aj nové chute - Grillmania horčica s bielym korením a Grillmania kečup s cesnakom. Výroba však bola pre nezáujem kupujúcich o nové druhy ukončená.

Na naše najobľúbenejšie Kráľovské horčice 200g a 350g sme po prvý krát použili metalízované etikety, čím sme zvýraznili punc tejto kvalitnej tradičnej a najobľúbenejšej horčice.

2008 - Kráľovská horčica sa začala plniť do veľkého 3500g balenia do plastového vedra.

SNICO sortiment rozšírili nové výrobky a to SNICO kepuč detský s vápnikom, ktorý sa stal zdravou variantou pre deti, ktoré bez kečupu nezjedia ani len rajčinku a SNICO kečup s cesnakom, ktorý bol súčasťou aj GRILLMANIA 2007 a nakoľko si získal svojich nadšencov, ponechali sme ho v sortimente.

Etikety značky SNICO prešli ľahkým redesignom a získali tak modernejší vzhľad. Rovnako aj etikety TOM sa predstavili v úplne novom šate.

2009 - Plastové fľaše používané na SNICO výrobky prešli redesignom a v tomto roku už sa začali používať na na všetky plastové balenia v značke SNICO. Do sortimentu sme zaradili aj horčicu v 450g plastovej fľaši.

2010 - Nastali zmeny v grafike na sleeve detského SNICO kepuču a začali sme používať grafický prvok lienky.

2011 - V tomto roku sme uviedli na trh SNICO ocot 8%, ktorý je vyrobený prírodným fermentačným procesom. Práve vďaka prírodnému spôsobu výroby nášho octu sa k vám dostáva vysoko kvalitný produkt, ktorý je vhodný aj pre bezlepkovú diétu.

Následne sa k octu pridal aj SNICO chren v 190g a 500g balení.

2016 - Aj v tomto roku pre vás pripravujeme veľa zaujímavostí...