Oznam

  Všetky výrobky spoločnosti SNICO s.r.o. sú bezlepkové, resp. bezgluténové.
Ubezpečujeme Vás, že v zložení, alebo v technológii spracovania, neprišlo k žiadnym zmenám a naďalej pracujeme s pôvodnými receptúrami. Na etiketách našich výrobkov sme informáciu o lepku uvádzali na základe špecifických požiadaviek našich zákazníkov, pre zjednodušenie výberu potravín, ktoré vyhovujú ich potrebám. V dnešnej dobe však musíme dodržiavať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, kde čl. 7 – čestné informačné postupy – hovorí o tom, že informáciami uvedenými na etiketách nesmieme uvádzať spotrebiteľa do omylu tým, keď tvrdíme, že potravina má osobitné vlastnosti aj keď v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny, najmä konkrétnym zdôrazňovaním prítomnosti alebo neprítomnosti určitých zložiek Neobsahuje lepok. Horčica je považovaná za prirodzene bezlepkový výrobok a uvádzanie vety „Neobsahuje lepok“ je štátnymi orgánmi vnímané ako uprednostňovanie našich výrobkov pred konkurenčnými. Preto nám Štátna veterinárna a potravinová správa nariadila tento údaj z etikiet odstrániť.
  Napriek tomu, že chceme vychádzať v ústrety našim spotrebiteľom, zároveň sme povinní dodržiavať platnú legislatívu a nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, preto nie je možné, aby sme tieto informácie na etiketách naďalej uvádzali.

Novinky